Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

"Czujesz? Zapach nowych książek. Nieprzeczytanej przygody. Przyjaciół, których jeszcze się nie zna, i czekających nas godzin magicznej ucieczki od rzeczywistości".
— Katarina Bivald – Księgarnia spełnionych marzeń
Reposted fromSabela Sabela

August 12 2014

1817 a1aa 500
Oj tak!
Reposted fromSabela Sabela

July 11 2014

0835 b1aa 500
Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromSabela Sabela

December 22 2013

2476 943d


Jutro jest zawsze czyste, nieskalane żadnym błędem."

Lucy Maud Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza"Reposted byoutoflovenolovenofreedomblueeyes88nathlovestreehill
2221 5042"Poezja w życiu musi być obecna i musimy zatrzymać się na tę jedną sekundę, by móc ją dostrzec, nawet w najprostszych i najbardziej banalnych zdarzeniach. W przeciwnym razie zmarnujemy wiele dobra, którym życie nas obdarowało."

N.H. Kleinbaum "Stowarzyszenie umarłych poetów"

Reposted bybuszujacawzbozu buszujacawzbozu
1957 48eb 500


"– Powiem ci – ciągnęła tym samym pośpiesznym, namiętnym szeptem – co to jest prawdziwa miłość. To ślepe oddanie, poniżenie bez granic, całkowite poddanie się, zaufanie i wiara na przekór samej sobie i całemu światu, ofiarowanie własnego serca i duszy oprawcy! Tak kochałam!"
Charles Dickens "Wielkie nadzieje"
1879 bc95 500
"Szaleństwo to niemożność przekazania swych myśli. Trochę tak, jakbyś znalazła się w obcym kraju – widzisz wszystko, pojmujesz, co się wokół ciebie dzieje, ale nie potrafisz się porozumieć i uzyskać znikąd pomocy, bo nie mówisz językiem tubylców. – Każdy z nas czuł to kiedyś. – Bo wszyscy, wszyscy taki czy inny sposób, jesteśmy szaleni."

Paulo Coelho "Weronika postanawia umrzeć"Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl